Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

undtagen naar hun sov
saa sødeligt, saa blødeligt.