Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

Han rejste sig og saa sig i Stuen omkring
og saa paa sig selv og de andre;
»Hvad skader jeg, mens her I har om mig slaaet Ring?
Og hvis er den Kiste?« - »Din maaske.«