Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

»Den war ett saa mød slem« saa Kjen Muotes, »hwissommensti de ejjes æ sann.«