Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

de smykked den Pige under lysteligt Spil
til Brud paa Treugersdagen.