Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

»Ja hvad!« - sagde Mogens, min Fader - »Du kan ikke behøve at lede for langt.« -
»Aa! I behøver ellers ikke« - sagde Kirsten - »at have for travlt!« -
»Hm! hm!« - sagde Øvli - »hm! jeg ved, din Søn har nogle Skillinger -
hent os en Dram og en Bid Brød! det kan ikke hjælpe, vi kællinger.«
Men saa blev Kirsten rent katholsk og hvællede og bad om Dag da.
Men siden som vi kom sammen saadan i et og andet Lag da,
sommetider var hun ikke betænkt, og andre tider hun tyktes det.
Tilsidst saa blev vi Mand og Kone, og ingen har fortrudt det.«