Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

»Gi Dæ tefres!« saah hun »Do skal slet ekke suk faa Brøe!
Saalænng vi Anner haaer en Koen, da skal Do ett li Nøe!
Do ka jo blyww som Do haa' wot i gammel Tie i Goeren!
Kom inh aa sæt Dæ ve wo Skyw! saa ka vi snakh mæ Soren!«