Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Noveller

I øvrigt er Blichers ukonventionelle ortografi og tegnsætning i videst muligt omfang respekteret.