Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Noveller

Skjelmstykker (. . .) Skjelmstykker < Skjelmsstykker (. . .) Skjelmsstykker (s. 119) (med støtte i SN)