Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Noveller

Følgende forkortelser, der vedrører litteraturhenvisninger, er brugt: