Biehl, Charlotta Dorothea Mit ubetydelige Levnets Løb

Bibliografi

I bibliografien er optaget udgaver, artikler, monografier og større oversigtsværker, hvori Charlotta Dorothea Biehl og hendes værker er hovedemnet eller et væsentligt sidetema. Bibliografien kan betragtes som et supplement til H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814, bind l, s. 391-397, som den kun undtagelsesvist overlapper. Enkelte væsentlige monografier om Johan Bülow er medtaget.

Alenius, Marianne: Forfatteren bag Den listige Optrækkerske, s. 4-9. Se: Den listige Optrækkerske. Århus 1984

Alenius, Marianne: Et skandalestykke. Publikums reaktion på Den listige Optrækkerske i 1765, s. 61-64. Se: Den listige Optrækkerske. Århus 1984

Alenius, Marianne: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. Udk. i: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, Kbh. Årgang 1986

Alenius, Marianne: Biehl efter Holberg - eller Enden på komedie(n). Udk. i: Kritik (red. af Poul Behrendt m.fl.) 77, Kbh. 1986

Bang, J. H. (udg.): Charlotte Dorothea Biehls Historiske Breve (= Særtryk af Historisk Tidsskrift 3die Række 4de Bind), Kbh. 1865

Bech, Svend Cedergreen (udg.): Brev fra Dorothea. Af Charlotta Dorothea Biehis historiske breve. Med ca. 100 samtidige illustrationer. Kbh. 1975

- anmeldt af Nils G. Bartholdy, Personalhistorisk Tidsskrift 16. Rk. 4. bind, s. 192, 1976 217 - anmeldt af Thorkild Kjærgård, Fortid og Nutid, bd. 29, hft. 2, s. 335. Kbh. 1981

Bech, Svend Cedergreen: Biehl, Charlotta Dorothea, trykt i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 2. bind, s. 72-73. Kbh. 1979

Bech, Svend Cedergreen: Bülow, Johan, trykt i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 3. bind, s. 106-108. Kbh. 1979

Birch, H. J.: Billedgallerie for Fruentimmer, bind l, s. 163-224. Kbh. 1793

Bobé, Louis (udg.): Charlotte Dorothea Biehls Breve om Kong Christian VII, Kbh. 1901

Bobé, Louis (udg.): Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof. Charlotte Dorothea Biehls Breve og selvbiografi. Kbh. 1909

Bobé, Louis (udg.): Mit ubetydelige Levnetsløb. Kbh. 1909

Bobé, Louis: Charlotte Dorothea Biehl, trykt som kapitel 4 , s. 79-95, i: Fra Renaissance til Empire. Kbh. 1916

Bobé, Louis (udg.): Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof. Efter Charlotte Dorothea Biehls Breve, Kbh. 1919

Dahlerup, Pil (udg.): Charlotte Dorothea Biehl. Pigeopdragelse. Kbh. 1969

Dalager, Stig og Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere 1, s. 97116. Kbh. 1982

Dansk litteraturhistorie 4. Patriotismens tid 1746-1807. Udgivet af Johan Fjord Jensen m. fl.. Kbh. 1983

Den listige Optrækkerske af Charlotta Dorothea Biehl. Komedie i fem akter af Charlotta Dorothea Biehl, i gendigtning af Leif Petersen. Udgivet af Svalegangen, Arkona. Århus 1984. Heri foruden komedieteksten: 3 artikler, program fra forestillingen på Svalegangen januar 1984, fotografier fra Svalegangens opførelse, korte notitser og udpluk om Biehl og om 1765-opførelsen ved udgiveren

Dupont-Petersen, Mogens: Den skønne Dorothea, trykt i: Kunst- og antikvitetsårbogen, s. 117-120. Kbh. 1979

Ellebjerg, Peder: Se Fogh, Lise og Peder Eliebjerg 218 Ewald, Mette: Charl. Dor. Biehl. Kvindeemancipation i 1700-tallet elier mandschauvinisme i kvindelig forklædning, trykt i: Teaterarbejde 4, Kvinder og teater, s. 41-49. Kbh. 1979

Fogh, Lise og Peder Eliebjerg: Dydens Triumf. Det borgerlige kvindebillede og dets modbilleder i dansk litteratur 1750-1800, kapitel 9, s. 171-229, »Et upåagtet forfatterskab. Charlotte Dorothea Biehl (1731-1788)«. Maskinskrevet speciale ved Institut for Litteraturvidenskab. Københavns Universitet 1983

Gress, Elsa: Holberg i samtale med den fraværende Dorothea Biehl. Trykt i: Fanden til forskel. Essays, monologer og dialoger, s. 62-67. Kbh. 1979

Hansen, R: Den danske Skueplads, I. Kbh. 1889-1891. (Se registeret)

Holm, E. (udg.): Charlotte Dorothea Biehl. Regeringsforandringen d. 14de April 1784, trykt i: Historisk Tidsskrift 3. Rk. V. bind. Kbh. 1867.

Holst, Lisbet: Fra Eva til Lilith. Om dannelsen af en alternativ kvindelig selvbevidsthed. En forelæsning. Trykt i: Kritik 71 (red. P. Behrendt m. fl.) s. 101-114, Kbh. 1985

Ingvartsen, Kirsten: Ludvig Holberg og Charlotte Dorothea Biehls stilling til oplysningstidens autoriserede kvindeopfattelse. Maskinskrevet speciale fra Københavns Universitet, Dansk nr. 203, 1970

Lauring, Palle: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien, s. 115-121. Kbh. 1981

Levin, Anna: Den Biehlske Slægt, trykt i: Personalhistorisk Tidsskrift 10, Rk. 5. bind, 153-167. Kbh. 1938

Magon, L.: Ein Jahrhundert geistiger und literarischer Beziehungen zwischen Deutschland und Skandinavien I, Dortmund 1926

Mai, Anne-Marie: se Dalager, Stig og Anne-Marie Mai

Mai, Georg Albrecht: Die Frauenfiguren im dramatischen Werk der Charlotte Dorothea Biehl. Studien zur Komödienform in Dänemark im 18. Jahrhundert. Kiel 1981

- anmeldt af Fl. Lundgreen-Nielsen, Danske Studier 1984, s. 158-159. Kbh 1984 219 Mulvad, Johannes: Om Dorotheas Troværdighed, trykt i: Personalhistorisk Tidsskrift 16. Rk. 4. bind, s. 179-186, 1976

Nielsen, Niels Åge: Brugen af tiltalepronominer i Charlotta Dorothea Biehls komedier 1764-1772, trykt i: Sprog og Kultur XVI, s. 121-134. Århus 1948

Olsen, Fr.: En Ansøgning fra Charlotte Dorothea Biehl, trykt i: Personalhistorisk Tidsskrift, 5. Rk. 6. bind, s. 97-98, Kbh. 1909

Overskou, Thomas: Den danske Skueplads, 2. og 3. del, Kbh. 1856 og 1860

Petersen, Leif: Leif Petersen Om sin gendigtning af Den listige Optrækkerske, s. 10-11. Se: Den listige Optrækkerske. Århus 1984

Plesner, K. F.: En dansk forfatterinde fra det 18. årh. Charlotte Dorothea Biehl, trykt i: Edda 27, s. 427-446, Oslo 1927

Rohde, H. P.: Johan Bülow på Sanderumgaard, Odense 1961

Rubow, Paul V.: Litterære Studier, s. 203-208 (om Cervantesoversættelsen). Kbh. 1928

Sass, Else Kai: Lykkens Tempel. Et maleri af Nicolai Abildgaard. (Heri udførlig omtale af Johan Bülow). København 1986