Bergsøe, Vilhelm Uddrag fra Fra Piazza del Popolo · I

Fra Piazza del Popolo udkom på P.G. Philipsens Forlag i tidsrummet 24.-30. nov. 1866 m. 1867på titelbladet, omfatter [8] 699 [1] s. + litografisk frontispice (se Efterskrift) og kostede 3 rigsdaler 72 skilling.
Her genudgives 4. udgave. Den udkom i tidsrummet 28. sept.-4. okt. 1877, delt i tre dele: omstående xylografiske titelblad med gulligt bundtryk, sign. AA (dvs. C.F. Aagaard, 1833-95) og skåret af F. Hendriksen, [4] 248 [1]; [2] 210; [2] 180 s., og kostede 5 kr., indbundet 7 kr. Et af de typografiske titelblade er gengivet s. 401 (168 mm højt). De har på bagsiden betegnelsen Andet Tusinde.
Bindet er 176 mm højt. Ryg og side er gengivet s. 221 efter Det kongelige Biblioteks eksemplar i rodbrun shirting med guldtryk.