Bergsøe, Vilhelm Uddrag fra Fra Piazza del Popolo · I

Stiftelsen: antagelig Vajsenhuset, et hjem for forældreløse børn. - Nemesis: nattens datter i gr. mytologi, den som gudinde personificerede straf eller gengældelse, hvormed guderne rammer den overmodige; hun fremstilles ofte med vinger eller hjul som særlige kendetegn; her: retfærdig gengældelse, muligvis inspireret af den af M. Goldschmidt bl.a. i romanen Hjemløs (1853-57) udviklede lære om en i den jordiske tilværelse 618 herskende orden og retfærdighed eller lignende ideer i Henrik Hertz' Ninon, se n.t. s. 241 og 254 f. - Etatsraad Trier: S.M. Trier (1800-1863), overlæge ved Frederiks Hospital.