Bergsøe, Vilhelm Uddrag fra Fra Piazza del Popolo · I

gamle Republiks ... Barbarernes Indfald: En gængs moralistisk opfattelse af Romerrigets historie går ud på, at Romerrigets undergang ved invasionerne i folkevandringstiden (fra o. 400 e.Kr.) skyldtes de moralske udsvævelser i folket og hos kejserne (Cæsarernes), der havde udviklet sig i Forfaldsperioden under kejserdømmet i modsætning til den asketiske stil og høje moral under den forudgående republik. - Beckers Verdenshistorie: den ty. historiker K.F. Beckers Weltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer bd. 1-9 (1801 ff.), oversat og bearbejdet på dansk (1822 ff), var meget udbredt; en da. 3. udg. er fra 1855 ff. - oratoriske Piedestal: middel (egl. fodstykke) for veltalenhed. - lucullisk: overdådig. - Marsala: se n.t. s. 110. - et Par Miil: her antagelig danske mil, se n.t. s. 98. - Augustus: den første rom. kejser (reg. 27 f. Kr. - 14 e.Kr.), ofte afbildet i antikke statuer og buster. - Columbarierne: egl. af lat.: columbarium = dueslag; antikt begravelsesanlæg med små rum til urner.