Bergsøe, Vilhelm Uddrag fra Fra Piazza del Popolo · I

lille Grønnegade: tæt befolket gade i det indre København; nu: Grønnegade (Kd5). - Regn- og Løverdagsstykke: (tænkt genrebetegnelse på) billede med regnvejrs- eller lørdags-motiv; lørdag var særlig rengøringsdag. - Trappetøse: tjenestepiger, der udfører grovere husarbejde. - Her er Aal ... Aal og Godt: råb på enkel melodi ved gadehandel med ål (tilsvarende med andre fisk); »Aal og Godt«, der formentlig er talesprogs-gengivelse af det normale »ål er godt«, fastholdes i 1.-4. udg., men udelades derefter. - Frederiksdal: se s. 606. - Marmorkirke: se s. 600 f.