Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Og denne Flok skælder man ud: de er 78 Samfundets uvederhæftige, Stemningers Løgnere . . . De er Stamgæster hos Nydelsen og Forsagelsens landflygtige Elskere.