Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Naar han da kom ind, beherskedes hun af en stakaandet Generthed, der speidede efter «Opdagelsen» i hvert Blik. Hun var tit støiende, en underlig forlegen Ord-Rigdom, hvor altid samme Tanke lammede alle Sætninger: