Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Og Greven kom nærmere: Han viser jo Dig større Fortrolighed - jeg kender ham egenlig saa lidt . . . Du véd maaske noget mere om hans Liv . . .