Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Naar Jacques henimod Aften kom op for at hente hende ned, kunde han kalde flere Gange, for hun hørte det; eller hun vendte Ansigtet om, imod ham, rystede paa Hovedet og blev siddende. Men sagde han saa, at Hr. Maag ventede, reiste hun sig altid stille og fulgte ham. Der var til saadanne Tider en blind Lydighed over hende.