Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Lind byggede alt op fra nyt - Assurancen havde været meget høi - og gjaldt nu for Byens rigeste Mand.