Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Al Forkælelsen overførtes da paa hendes Datter. Og Ellens Forkælelse var af en egen Art, Thi det var, som om al Bondekarlens Servilitet overfor sit Herskab vaagnede hos gamle Lind overfor Datterdatteren. Han levede saa at sige evig med Huen i Haanden for sit eget Barnebarn. Tjenestefolkene kaldte hende Frøken ; hun havde sit eget Værelse, hvor de Maagers 21 Skjold prangede baacle over Speile og paa Puder, og Lind holdt af at kalde hende for Spøg: Deres Naade, ligefra den Dag, hun var blevet indskrevet i Valø.