Bang, Herman Uddrag fra Fædra

En Dag kom der ved Middagstid ridende 22 Bud fra Thorsholm med et Brev, Anmodning om et øieblikkeligt Laan. De Anmodninger kom altid som Lyn og maatte følges strax.