Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Der sad han - Aa hvor han lo - med Haanden i Lommen og udspilede Ben . . . Vesten var knappet op . . . saa han rystede og Signetet hoppede paa Maven . . .