Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Han førte hende ind i Taarnet og viste hende Vinduet, hvor de den Aften havde staaet; Stedet i Karmen, hvor hun havde ridset sit Navn . . . Og hun havde lænet sit Hoved der mod Sprossen, og han havde slaaet Vinduet op.