Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Dig - hvem - det var Ellen Maag, som han saa. Sorgfuld, Rosenkransen i de hvide Fingre og - - hans Datters Øine løftede fra Bogen.