Bang, Herman Uddrag fra Fædra

En Aften, da Ole var kjørt ud for at se efter Maag, fandt han ham med begge Ben 43 brækkede liggende i en Grøft. Han løftede ham op i Vognen og kørte ham hjem. Han havde ligget ved Veikanten et Par Timer, og Benene svulmede voldsomt op. Lægen erklærede, det vilde blive langvarigt.