Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Der blev en ny Pause, og helt beklemt reiste Pastoren sig. Ja - sagde han - det er 62 en travl Tid - - jeg mener, der er mange ængstede Sind.