Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Nu og da oplystes et Øieblik Gaardens Kroge, og Karlenes og Pigernes Ansigter, som lyttede 65 samlet i Klynge, traadte pludselig frem af Natten for igen at forsvinde . . .