Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Men Triumfmarchen var dog det værste, Vi feirede Indtagelsen af Als - der var nu ogsaa en smuk Idé - vi drog opad Hovedgaden med Kanoner og fuld Musik . . . Men ikke et Ansigt bag Ruderne, ikke ét, bare tilhyllede Vinduer, døde Huse - uddøet og lukket - - Hele Byen var tom. Det var et skrækkeligt «Tedeum» - -