Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Aa nei - ialfald ikke mént. Tilfredshed er en Slags Forsagelse, og Forsagelsen er just min haabløse Kærlighed. Ser De, Frøken - aa nei - hvor kan De forstaa det? - dertil er De, Gud ske Lov, for ung - -