Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Der er Mennesker, tror jeg. . . der er de fødte længselsfulde, Utilfredsstillelsens jagede Børn. Vi er rastløse Vandringmænd paa solhede Veie - vi afsøger hver en Kro. Og aldrig er det denne - altid den næste, der er vore Forhaabningers Kreml. Ser De den Flok paa Marschen? De er de tørstige, som ledes ved at drikke - de altid larmende, der er forelskede i Fred. Vi køber Himlens Aftenrødes - Guld med vort Blod - en Slags evindelige Skyfavnere.