Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Skumringens blaalige Taage slørede Træernes Omrids, og ned fra Kronerne sank Tusmørkets 83 kølende Luft svalt mellem Træerne. Mens oppe fra Løvværkets Tag tusind tindrende Glimt fra den synkende Sol gled gennem Bladenes Mørke.