Bang, Herman Uddrag fra Fædra

De elskede Stedet. Plettens tunge Alvor slørede deres Sind med mild Sørgmodighed. Her aabnede Ellen sit Hjerte og siddende ved Moderens Gravsten fortalte hun om sin Barndoms Kummer. Hun fortalte om sit ensomme Liv og om Faderens Elendighed.