Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Den unge Præst havde talt længe og varmt, nu gik han taus ved Siden af Ellen, der var meget bleg, Men da de naaede Skovkanten, og Ellen blev staaende bestandig uden at tale og med Øinene mod Jorden, sagde Holm lavt og møisommeligt.