Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Holm, sagde hun. De har ikke handlet ret. Hvorfor døber man dog altid Egoisme med Kærlighedens Navn? Jo - Egoisme. Thi De vidste jo dog, at dette Venskab var for mig noget dyrebart og kært. Og dertil tog De ikke Hensyn - De, som siger, at De elsker mig! Men jeg ved det, Holm, at Kærligheden handler 89 saaledes: Kærligheden har ingen Tanke uden paa sig selv . . .