Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Hvor kan De kalde det en Fantasi? Kender De da ikke mit Liv ? Jeg var næsten tredive Aar, da jeg mødte Dem - tredive Aar og kendte ikke andre Kvinder end min Moder - Og samme Nu, jeg saa Dem, tog De min Villie og mit Liv - alt tog De fra mig, hvad mit var, og lod det bare kredse om Dem og elske Dem og forgude Dem - aa, saa vanvittigt forgude Dem - - - Og saa kalder De det for en Fantasi . . .