Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Ved Udgangen af Alléen opstaar en uløselig Trængsel, og man standser paany. Man bøier sig ængsteligt frem over Vogndørene og taler hurtigt fra Vogn til Vogn.