Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Ellen reiser sig en Smule og rækker sin behandskede Haand ud over Vogndøren.