Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Grevinden fortabte sig i Beklagelse, Ellen talte ikke mer. Men mens hun gik bagved de 108 andre, traadte hun pludselig galt paa sin Fod og gav et lille Skrig.