Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Den, som har sagt det, har - handlet, handlet meget mærkeligt. Hvad man siger saadan I en Samtale, kan aldrig rives ud af sin Sammenhæng. Jeg sagde forresten - han løftede Blikket fra Hattepullen - at . . . Ja - der blev Tale om Dem og saa sagde jeg: At De vilde aldrig kunne bukke under for en Trivialitet - men De kunde maaske nok begaa en Forbrydelse . . . I den Sammenhæng var det kun en Kompliment.