Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Aa, man siger, at Mr. Tholer endelig forleden har faaet Øinene op.