Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Carl morede sig umaadeligt og lo himmelhøit ad Løierne. Se dog, se dog, sagde han, kvalt af Latter. Se dog, hvor han er komisk - aa - - nu falder han . . aa . . . sikken Kolbøtte . . .