Bang, Herman Uddrag fra Fædra

De sendte Vognen bort: de vilde hellere gaa hjem langs Dæmningen, Fyrstinden tog Grevens Arm og Carl bød Ellen sin.