Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Men de blev ved at løbe ned gennem Gaden, leende, indtil de naaede Stranden.