Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Men mens de talte - det var hende mest, 156 han sad og lyttede - hørte de bestandig Oceanets Skvulp, der gik tungt over Strandens Sand.