Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Vi havde jo nok at gøre hele Dagen. Saa havde jeg ogsaa mine Timer med Professor Genest og saa fægtede jeg hver Dag - jeg var den dygtigste i Fægtning . . .