Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Ellen havde den lidt kostbare Idé, at hendes Faedrenegaard altid skulde staa beredt, som om kun kunde ventes hjem hver Time. Derfor behøvedes kun en kort Ordre, og de fandt ved Ankomsten alt rede og alt ved det gamle.