Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Carl bladede i Bogen og slog op paa «Rolla». Han begyndte at læse de første Strofer og blev saa ved at læse et Par Sider ud i Træk. Han læste meget dæmpet, mens han sad i Lyset fra Kandelabrene, bøiet over Bogen.