Bang, Herman Uddrag fra Fædra

I November udstedte Grev Urnes Indbydelser til et stort Bal, der gaves til Ære for en 183 fremmed Diplomat, en Ven af Greven, som var her paa Gennemreisen til Stockholm med sin Kone