Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Grevinden besvarede ikke Spørgsmaalet. Er hun ikke Ungarerinde? - Ellen vendte Hovedet: Her er meget varmt . . . . Skal vi ikke gaa ind. - Ja, hun er Ungarinde - - hun er meget smuk.