Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Efterhaanden tømtes Salen . . . . Kun et enkelt Par blev ved at gaa frem og tilbage i sagte Samtale. Naar de saa paa deres Vei tilfældigvis atter naaede til Indgangen af Drivhuset blev de staaende, og ubemærket gled de ind . . . . Med et lignende Sæt som Herrerne, naar de dukkede Ind bag det tyrkiske Tæppe til Rygesalonen, hvor Ansigterne gemte sig bag blaa Skyer.